Total Cars:10

Hyundai i20 2012-2014   Magna

3,50,000

Hyundai i10 2007-2010   Era 1.1

1,50,000

Hyundai i20 2012-2014   Magna 1.4 CRDi (Diesel)

3,60,000

Hyundai i10   Magna

3,00,000

Hyundai i20 2012-2014   Era 1.4 CRDi

3,60,000

Hyundai i10 2007-2010   Magna 1.2

1,75,000

Hyundai i10   Magna

1,80,000

Hyundai i10 2007-2010   Era 1.1

1,70,000

Hyundai i20 2010-2012   1.2 Magna

2,60,000

Hyundai Verna 2011-2015   1.6 SX VTVT

4,35,000